Κατάταξη των Hand

Ένας απλός οδηγός για όλα τα hands στο Texas Hold'em, με κατάταξη από το κορυφαίο hand "Φλος Ρουαγιάλ" έως εκείνο με την πιο χαμηλή αξία, ένα "Μεγάλο Φύλλο".Φλος Ρουαγιάλ

Το απόλυτο πόκερ hand, με Άσσο, Ρήγα, Ντάμα, Βαλέ και Δέκα οποιασδήποτε φυλής.

Κέντα φλος

Μια κέντα στην ίδια φυλή, δηλ. 5 φύλλα της ίδιας φυλής σε αύξουσα σειρά.

Καρέ

Τέσσερα φύλλα της ίδιας αξίας.

Φουλ

Τρία όμοια και ένα ζεύγος. Η δυναμική του hand καθορίζεται από την αξία των τριών όμοιων.

Φλος

Πέντε φύλλα της ίδιας φυλής.

Κέντα

Πέντε φύλλα οποιασδήποτε φυλής σε αύξουσα σειρά.

Τρία όμοια

Τρία φύλλα με την ίδια εμφανιζόμενη αξία.

Δύο Ζεύγη

Δύο σετ από ζεύγη.

Ένα Ζεύγος

Ένα ζεύγος φύλλων.

Μεγάλο Φύλλο

Το μεγάλο φύλλο κερδίζει το hand όταν κανένα από τα παραπάνω hand δεν έχει εμφανιστεί.